Home

De Kunstbrigade op school © All Rights Reserved

De Kunstbrigade op School

Het waarom van Kunsteducatie


Waarom zouden (brede) scholen eigenlijk aan kunst- en cultuureducatie moeten doen?

Omdat kunsteducatie een positief gevoel ten opzichte van de school oplevert bij leerlingen en ouders. En ook omdat kunsteducatie kinderen laat kennismaken met de schoonheid en rijkdom van de Kunsten.

Door met een kunstvak bezig te zijn, worden andere vaardigheden aangesproken dan alleen de cognitieve. Leren vanuit een kunstzinnige benadering  is veelzijdig, inspirerend en uitdagend. Het stimuleert de verbeeldingskracht en creativiteit. Kunsteducatie doet daarbij een speels beroep op samenwerking, tolerantie en wederzijds begrip. En het bevordert het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Redenen te over om kunsteducatie een plek te geven binnen uw programma!

Kunstprojecten onder en na schooltijd


Wij, de docenten van de Kunstbrigade, hebben een kunstvakopleiding en theater - /lespraktijk als achtergrond. We hebben allemaal die bezieling en gedrevenheid om met onze kunstprojecten op school leerlingen in aanraking te brengen met hun creatieve vermogens en met elkaar bijzondere theatrale projecten te realiseren.

Daarbij zetten we onze vakinhoudelijke expertise in, opgedaan in ons jarenlange werk als consulent voor het primair en voortgezet onderwijs bij de steunfunctie Noord-Holland en als kunstvakdocent bij verschillende organisaties.


Deze  expertise stelt ons in staat om goed maatwerk te leveren voor scholen, brede scholen en naschoolse opvang en samen met u te zorgen voor een prikkelende creatieve leeromgeving.

Daarnaast bieden wij een  gevarieerd aanbod aan van in de praktijk al ontwikkelde en uitgevoerde projecten.
Wij hopen dan ook met u verder te mogen brainstormen over uw idee voor een kunstproject onder of buiten schooltijd. Of u kunt een keuze maken uit ons kant en klare aanbod, dat u onder de verschillende kopjes op deze website kunt vinden.


Workshops/projecten op maat 


De expertise van de Kunstbrigade reikt ver. Dat betekent dat wij op veel van uw vragen met een voor uw school of organisatie gepast voorstel kunnen komen.


Via info@dekunstbrigadeopschool.nl kunt u in contact komen met ons.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met;

Nynke van Halsema: 0617644116