Zaans verleden

Zaans Verleden

In samenwerking met het Honig Breethuis.

 

Deze productie is mogelijk gemaakt dankzij ‘De Subsidieregeling Amateurkunst en Culturele Activiteiten Zaanstad’.

 

‘Geschiedenis moet je doen.’ Door zelf de geschiedenis te verbeelden komt zij dichterbij.

 

De Zaan, de molens, Claes Compaen, Lambert Melisz, Tsaar Peter, De Verkade albums, de opkomst van de supermarkten, de Februari staking en de nieuwe Zaankanters zijn onderwerp voor een dansvoorstelling die de leerlingen zelf dansen o.l.v. de dansdocenten van De Kunstbrigade op School. Zo ontstaat er een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van de Zaanstreek. En maken leerlingen en publiek kennis met de rijke geschiedenis van de Zaanstreek.

 

Zaans Verleden een dans - en erfgoed project gebaseerd op De Canon van de Zaanstreek.

De leerlingen studeren in twee repetities een dans in. Op de voorstellingsdag vormen deze dansen samen een bloemlezing van de Zaanse geschiedenis. Vanzelfsprekend komt die geschiedenis het best tot zijn recht wanneer alle kinderen deelnemen en zo alle dansen te zien zijn. Desgewenst kan het project ook per bouw afgenomen worden.

 

Kostuums:

De Kunstbrigade zorgt voor historische aankleding van alle groepen.

 

Planning:

In de twee weken voorafgaand aan de voorstelling studeren de dansdocenten van De Kunstbrigade op School met iedere groep in twee repetities van een uur /kleuters 45 min. Een dansonderdeel in. Daarbij houden we met de keuze van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad van de choreografie rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

 

De school zorgt voor de beschikbaarheid van een gymzaal tijdens de voorstellingsdag.

Een geluidsinstallatie wordt, waar gewenst, door de Kunstbrigade meegenomen.

Huur geluidsinstallatie: € 50,

 

Voorstellingsdag:

15 minuten generale repetitie per groep in de voorstellingsruimte. Dan komt het publiek binnen en start de voorstelling.

 

Dansonderdelen:

De Zaan en de Molens, de eerste Zaankanters, Claes Compaen, Lambert Melisz, Tsaar Peter, Rangen en Standen, De Verkade albums, de opkomst van de supermarkten, Februaristaking, Nieuwe Zaankanters.

 

Lesmateriaal:

Via digitaal lesmateriaal krijgen de leerlingen kennis over het verleden van de Zaanstreek aangereikt.

 

Kosten:

€ 260,- per groep

 

De Kunstbrigade op school © All Rights Reserved