Dance! Dance! Dance!

Dance! Dance! Dance!

 

Al eeuwen dansen mensen samen. Ze ontmoeten elkaar en vieren daarmee het leven. Dans kan een onderdeel zijn van een culturele identiteit en met name in de jongerencultuur is dans altijd een uiting geweest van subculturen.

In deze voorstelling, die de leerlingen zelf dansen, ervaren zij zelf hoe de afgelopen eeuw gedanst werd. Daarbij levert De Kunstbrigade op School digitaal lesmateriaal voor in het klaslokaal. Historische en culturele achtergrond van de dansen worden toegelicht. Charleston, Twist, Rock and Roll, Hair, Ska, Disco en nog veel meer dansstijlen uit de afgelopen eeuw worden door de leerlingen gedanst in deze swingende en vrolijke voorstelling. Voor de leerlingen zal het in veel gevallen een eerste kennismaking zijn, voor ouders en grootouders een feest der herkenning!

 

 

De leerlingen studeren in één repetitie een dans in. Op de voorstellingsdag vormen deze dansen samen een bloemlezing van muziek- en dansstijlen van de afgelopen eeuw. De voorstelling is in principe schoolbreed. Desgewenst kan het project ook per bouw worden afgenomen.

 

Planning:

In de week voorafgaand aan de voorstelling studeren de dansdocenten van De Kunstbrigade op School met iedere groep binnen twee repetities een dans in. Daarbij houden we rekening met de belevingswereld en het niveau van de verschillende leeftijden. Duur van de repetitie: 60 minuten. Kleuters 45 minuten.

Voorstellingsdag: 15 minuten generale repetitie per groep in de voorstellingsruimte. Dan begint de voorstelling en komt het publiek (de ouders) binnen.

 

Dansonderdelen:

Charleston, Rock and Roll, Swing, Motown, Ska, Disco, The Wizz, Hair, Clip dance.

 

Lesmateriaal:

Er is bij dit project digitaal lesmateriaal beschikbaar. Leerlingen krijgen informatie over muziek en dansstijlen en de maatschappelijke achtergronden van waaruit deze zijn ontstaan. Zo ontstaat een koppeling van geschiedenis en de weerslag daarvan op muziek en dans.

 

€ 260,- per groep

 

Deze voorstelling is beschikbaar vanaf januari 2020.

 

 

 

De Kunstbrigade op school © All Rights Reserved